Εθνικά Προγράμματα

Broadband Services BBS003:
Μέσα στα πλαίσιά του, η ASR A.E., ανέπτυξε την Ευρυζωνική Υπηρεσία “BE THERE”, δημιουργώντας και τον αντίστοιχο δικτυακό κόμβο, παρέχοντας σφαιρικά 360° αλληλεπιδραστικά βίντεο, στα οποία ο θεατής μπορεί να πλοηγηθεί «ζωντανά» γυρνώντας και εστιάζοντας το παράθυρο θέασης όπου αυτός επιθυμεί.

eCult 7:
Μέσα στα πλαίσιά του, η ASR A.E., συγκέντρωσε ανέκδοτο οπτικοακουστικό υλικό και ανέπτυξε ένα Ψηφιακό Πολιτιστικό προϊόν προσφέροντας μια πολυμεσική διαδραστική οπτικοακουστική αφήγηση της διαδρομής του Κώστα Τουρνά, παρουσιάζοντάς τα στο δικτυακό κόμβο «35 χρόνια με τον Κώστα Τουρνά. Ένα ταξίδι στο χρόνο με τραγούδια.»

eCult 151:
Μέσα στα πλαίσιά του, η ASR A.E., ανέπτυξε ένα Ψηφιακό Διαδραστικό Πολιτιστικό Προϊόν, το οποίο αφορούσε μια διαδραστική οπτικοακουστική καταγραφή σε μοναδικό μορφότυπο σφαιρικού βίντεο των «ζωντανών» εμφανίσεων του Κώστα Τουρνά. Το προϊόν μπορείτε να το δείτε κάνοντας κλίκ εδώ.

ΠΕΠ:
Μέσα στα πλαίσιά του, η ASR A.E., εφάρμοσε και υλοποίησε προηγμένες διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές με αποτέλεσμα την Ανάπτυξη Καινοτομιών και Καινοτομικών Προϊόντων και Εφαρμογών με ανταγωνιστκά πλεονεκτήματα σε Διεθνές επίπεδο.

ΕΠΑΝ 2-7-1:
Μέσα στα πλαίσιά του, η ASR Α.Ε ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητά της μέσα από τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό της.

05ΔΣΒΕΠΡΟ:
Μέσα στα πλαίσιά του, η ΑSR Α.Ε. ανέπτυξε τεχνολογίες εγγραφής και επεξεργασίας ψηφιακού σφαιρικού βίντεο.

ΠΑΒΕ:
Μέσα στα πλαίσιά του, η ASR Α.Ε συμμετείχε στην ανάπτυξη Πλατφόρμας Διανομής Video On Demand μέσω ασύρματων δικτύων σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΠΕΠΕΡ:
Μέσα στα πλαίσιά του, η ASR Α.Ε ανέλαβε την ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας παραγωγής τίτλων πολυμέσων σε DVD Hybrid σε συνεργασία με την εταιρεία InteLearn.

ΠΑΦΟΣ:
Μέσα στα πλαίσιά του, η ASR Α.Ε ανέλαβε την ανάπτυξη συστήματος μέσω διαδικτύου για την υποστήριξη διαδικασιών διακίνησης και διανομής του Εκδοτικού οργανισμού ΛΙΒΑΝΗ.