Ευρωπαϊκά Προγράμματα

H ASR Α.Ε έχει συμμετάσχει ενεργά σε Ευρωπαϊκές ερευνητικές δραστηριότητες και σε τομείς Προηγμένων τεχνολογιών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών είναι τα ακόλουθα προγράμματα:

DIVA:
το project DIVA αποτέλεσε έργο ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας για DVD Premastering σε μικρομεσαίες εταιρείες παραγωγής μέσα στα πλαίσια του προγράμματος INNOVATION

DAVID:
Distributed Audio-Visual Content Development and Creation Through HPCN. To DAVID αποτέλεσε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον τηλε-εργασίας για την βελτιστοποίηση διαδικασιών Pre-Production στη βιομηχανία δημιουργίας οπτικοακουστικών έργων, μέσα στα πλαίσια του High Performance computing & Networking του προγράμματος ESPRIT.