Πρόγραμμα "Always Tourism"

H ASR Α.Ε συμμετείχε σαν εταίρος στην Αναπτυξιακή Κοινοπραξία για την υλοποίηση του έργου Allways-Tourism. Ο κεντρικός σκοπός του έργου στο οποίο συμμετείχαν 14 Έλληνες Εταίροι (Οργανισμοί, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Εταιρείες) με Συντονιστή Εταίρο το Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), ήταν η υποστήριξη της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των εταιρειών τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της νέας τεχνολογίας και στις απαιτήσεις της σύγχρονης τουριστικής αγοράς.