Αεροναυπηγική Έρευνα

Από το 1988 η ASR Α.Ε συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκές ερευνητικές δραστηριότητες σε τομείς Αεροδυναμικής και Ρευστοδυναμικής. Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία και αναγνώριση από τους Ευρωπαίους συνεργάτες της μία σειρά από προγράμματα στο χώρο της Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (CFD) όσον αφορά στο σχεδιασμό, στην υπολογιστική μελέτη και στην άμεση εφαρμογή τους σε βελτιστοποιημένα, προηγμένα μοντέλα αεροσκαφών.

Η άριστη τεχνογνωσία των συνεργατών της ASR Α.Ε και τα εξειδικευμένα υπολογιστικά προγράμματα Αεροδυναμικής και Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής που διαθέτει η εταιρεία, της δίνουν τη δυνατότητα ανάληψης εξειδικευμένων εργασιών και προσφοράς των υπηρεσιών της διεθνώς σε συνεργάτες και πελάτες της.

Η επιτυχημένη πορεία της της έχει εξασφαλίσει την πολύτιμη εμπειρία που αποκόμισε και συνεχίζει να αποκομίζει με τη συμμετοχή της σε πολύ σημαντικά Ευρωπαϊκά προγράμματα Εφαρμοσμένης Έρευνας και Ανάπτυξης (ESPRIT I&II, RACE, DRIVE, AIM, COMMETT II, INNOVATION).

Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν τις εξής δραστηριότητες:

  • Πιστοποίηση Υπολογιστικών Κωδίκων (CFD Codes): Projects: EUROVAL, ECARP. Πρόκειται για πιστοποίηση Υπολογιστικών Κωδίκων (CFD) για εφαρμογές στην Ευρωπαϊκή βιομηχανία μέσω εκτενούς ανάλυσης και αξιολόγησης απόδοσης μετά από σειρά δοκιμών σε αεροσήραγγες ( wind tunnels).
  • Τεχνολογία σχεδιασμού πτερυγίων για πτήση στρωτής ροής (Laminar Flow Wing Technology): Projects : ELFIN I & II
  • Σχεδιασμό εξειδικευμένου Στροβιλοκινητήρα (Ducted Propfan Integration):Project: DUPRIN I & II
  • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός προηγμένου κινητήρα αεροσκάφους (Engine-Airframe Integration For Future Aircraft): Project: ENIFAIR, AIRDATA
  • Μελέτη Υπεραντωτικών Διατάξεων Project: EUROLIFT
  • Διερεύνηση κωδίκων για τη μελέτη νέων διαμορφώσεων αεροσκαφών που θα πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις για την ελαχιστοποίηση του θορύβου στο έδαφοςProject: ROSAS
  • Αεροδυναμική μελέτη και σχεδιασμός τηλεκατευθυνόμενων οπλικών συστημάτων και προηγμένα συστήματα πρόωσης αυτών.
  • Σχεδιασμός πολύπλοκων τρισδιάστατων μαγνητικών, υδροδυναμικών ροών.
  • Ανάπτυξη και Εφαρμογή νέων, εξειδικευμένων υπολογιστικών κωδίκων (CFD) από το επίλεκτο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.