Έργα Ψηφιοποίησης

H ASR A.E. διαθέτει σημαντικότατη εμπειρία στην ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, οργάνωση, διαχείριση και ανάδειξη ψηφιακού περιεχομένου.

Μέσα απο την άρτια τεχνολογική υποδομή και το επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει έχει υλοποίησει στους παραπάνω τομείς σημαντικά έργα και ως προς εύρος και ως προς την ποιότητα σε ποικίλους φορείς όπως, εκδοτικούς οίκους, μουσεία, φωτοθήκες, δημοτικές αρχές, τεχνικές εταιρείες, εκπαιδευτικούς οργανισμούς κ.α.

ASR S.A. διαθέτει σημαντικότατη εμπειρία στην ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, οργάνωση, διαχείριση και ανάδειξη ψηφιακού περιεχομένου.
Μέσα απο την άρτια τεχνολογική υποδομή και το επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει έχει υλοποίησει στους παραπάνω τομείς σημαντικά έργα και ως προς εύρος και ως προς την ποιότητα σε ποικίλους φορείς όπως, εκδοτικούς οίκους, μουσεία, φωτοθήκες, δημοτικές αρχές, τεχνικές εταιρείες, εκπαιδευτικούς οργανισμούς κ.α.
Η ASR A.E. χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες διεθνώς τεχνολογίες και εφαρμογές συμβατές με τα διεθνή πρότυπα για την τεκμηρίωση, τον χαρακτηρισμό, την καταλογοποίηση, την αρχειοθέτηση και την διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου.
Ενδεικτικά έργα της ASR Α.Ε: