Αρχική

Η ΑΝΑΛΥΣΙΣ Έρευνα Συστημάτων Υψηλής Τεχνολογίας Α.Ε "ASR", είναι μία ιδιωτική εταιρεία με έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκε το 1988, ως μια μονάδα εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης με ενδιαφέροντα επικεντρωμένα σε τομείς προηγμένης τεχνολογίας και υπολογιστικών εφαρμογών.

Το προσεκτικά επιλεγμένο προσωπικό της ASR Α.Ε αποτελείται από εξειδικευμένους Επαγγελματίες Επιστήμονες και Μηχανικούς. Η εταιρεία συνεργάζεται στενά με σημαντικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου να καλύψει εξειδικευμένες απαιτήσεις και ανάγκες της Ελληνικής αγοράς. Το γεγονός αυτό προσδίδει στην εταιρεία ιδιαίτερη ευελιξία όσον αφορά στην μεθόδευση των βέλτιστων λύσεων για τους πελάτες της. Το προσωπικό της εταιρείας εκπαιδεύεται στο εξωτερικό, έτσι ώστε να παρέχει αδιαλείπτως άριστη τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση των πελατών της.

Η ΑΝΑΛΥΣΙΣ Έρευνα Συστημάτων Υψηλής Τεχνολογίας Α.Ε., πιστοποιήθηκε από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης DQS HELLAS LTD., βάσει του Διεθνούς Προτύπου για τη Διαχείριση της Ποιότητας ISO 9001:2000.